Μ8800

 

  • Πάγκοι παραθύρων αλουμινίου για κάλυψη των περβαζιών και απομάκρυνση των νερών της βροχής
  • Σημαντική αύξηση στεγάνωσης και θερμομόνωσης κουφωμάτων
  • Οικονομική λύση έναντι ξύλου και μάρμαρου
  • Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων (από 50mm έως 300mm)